038.755.7750
G100K.NET

DANH SÁCH GAME OPENING

50 GIAO DỊCH GẦN ĐÂY

STT Khách Hàng Giao Dịch Thời Gian
0 Hol***** Vừa mua Tools cho nhân vật B?***** game KIẾM TUNG H5 sever 1 với giá 100.000VND 2024-02-23 20:30:54
1 tra***** Vừa mua Tools cho nhân vật Ti***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 3 với giá 100.000VND 2024-02-22 22:26:54
2 Min***** Vừa mua Tools cho nhân vật ng***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 3 với giá 100.000VND 2024-02-22 01:40:44
3 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật nh***** game BÁCH CHIẾN TRUYỀN KỲ sever 1 với giá 100.000VND 2024-02-19 07:59:43
4 nha***** Vừa mua Tools cho nhân vật nh***** game BÁCH CHIẾN TRUYỀN KỲ sever 1 với giá 100.000VND 2024-02-17 12:49:24
5 luk***** Vừa mua Tools cho nhân vật H?***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 3 với giá 100.000VND 2024-02-13 15:40:14
6 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật 09***** game BÁCH CHIẾN TRUYỀN KỲ sever 1 với giá 100.000VND 2024-02-13 10:25:22
7 ntd***** Vừa mua Tools cho nhân vật nt***** game ĐẠI CHIẾN NGỌC RỒNG sever 1 với giá 200.000VND 2024-02-13 09:44:26
8 anh***** Vừa mua Tools cho nhân vật Nh***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 3 với giá 100.000VND 2024-02-12 07:57:51
9 tha***** Vừa mua Tools cho nhân vật th***** game BỘ LẠC H5 sever 1 với giá 100.000VND 2024-02-11 13:36:50
10 bin***** Vừa mua Tools cho nhân vật bi***** game ĐẠI CHIẾN NGỌC RỒNG sever 1 với giá 200.000VND 2024-02-06 23:18:10
11 Dro***** Vừa mua Tools cho nhân vật Wi***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 3 với giá 100.000VND 2024-02-06 11:28:48
12 toa***** Vừa mua Tools cho nhân vật to***** game HỎA CHÍ 2 sever 1 với giá 100.000VND 2024-02-06 09:34:01
13 toa***** Vừa mua Tools cho nhân vật to***** game HỎA CHÍ 2 sever 1 với giá 100.000VND 2024-02-06 00:25:23
14 sax***** Vừa mua Tools cho nhân vật sa***** game BỘ LẠC H5 sever 1 với giá 100.000VND 2024-02-04 08:27:23
15 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật cu***** game ĐẠI CHIẾN NGỌC RỒNG sever 1 với giá 200.000VND 2024-02-03 10:02:12
16 lon***** Vừa mua Tools cho nhân vật lo***** game BỘ LẠC H5 sever 1 với giá 100.000VND 2024-02-03 01:52:29
17 min***** Vừa mua Tools cho nhân vật ho***** game BỘ LẠC H5 sever 1 với giá 100.000VND 2024-02-02 21:52:53
18 lua***** Vừa mua Tools cho nhân vật Ka***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 3 với giá 100.000VND 2024-02-02 20:34:51
19 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật ga***** game ĐẠI CHIẾN NGỌC RỒNG sever 1 với giá 200.000VND 2024-02-02 17:22:44
20 ntd***** Vừa mua Tools cho nhân vật Ku***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 3 với giá 100.000VND 2024-01-30 23:25:10
21 Chu***** Vừa mua Tools cho nhân vật Ch***** game BÁCH CHIẾN TRUYỀN KỲ sever 1 với giá 100.000VND 2024-01-29 12:31:40
22 son***** Vừa mua Tools cho nhân vật so***** game BÁCH CHIẾN TRUYỀN KỲ sever 1 với giá 100.000VND 2024-01-28 22:28:47
23 Dat***** Vừa mua Tools cho nhân vật bt***** game BỘ LẠC H5 sever 1 với giá 100.000VND 2024-01-28 19:35:54
24 bet***** Vừa mua Tools cho nhân vật be***** game BỘ LẠC H5 sever 1 với giá 100.000VND 2024-01-27 11:54:09
25 ntd***** Vừa mua Tools cho nhân vật B?***** game KIẾM TUNG H5 sever 1 với giá 100.000VND 2024-01-26 22:07:28
26 tub***** Vừa mua Tools cho nhân vật tu***** game BỘ LẠC H5 sever 1 với giá 100.000VND 2024-01-25 18:42:36
27 Chu***** Vừa mua Tools cho nhân vật Lu***** game KIẾM TUNG H5 sever 1 với giá 100.000VND 2024-01-25 14:54:04
28 ntd***** Vừa mua Tools cho nhân vật nt***** game BỘ LẠC H5 sever 1 với giá 100.000VND 2024-01-22 12:38:17
29 ngu***** Vừa mua Tools cho nhân vật ng***** game HỎA CHÍ 2 sever 1 với giá 100.000VND 2024-01-21 21:02:07
30 ngu***** Vừa mua Tools cho nhân vật ng***** game HỎA CHÍ 2 sever 1 với giá 100.000VND 2024-01-21 19:55:08
31 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật ch***** game BÁCH CHIẾN TRUYỀN KỲ sever 1 với giá 100.000VND 2024-01-18 12:00:08
32 rai***** Vừa mua Tools cho nhân vật ra***** game HỎA CHÍ 2 sever 1 với giá 100.000VND 2024-01-18 11:56:13
33 Dun***** Vừa mua Tools cho nhân vật Du***** game BỘ LẠC H5 sever 1 với giá 100.000VND 2024-01-18 02:55:42
34 thu***** Vừa mua Tools cho nhân vật th***** game BÁCH CHIẾN TRUYỀN KỲ sever 1 với giá 100.000VND 2024-01-17 15:09:34
35 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật an***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 3 với giá 100.000VND 2024-01-17 12:58:00
36 rai***** Vừa mua Tools cho nhân vật Se***** game KIẾM TUNG H5 sever 1 với giá 100.000VND 2024-01-16 20:25:43
37 Meo***** Vừa mua Tools cho nhân vật Ba***** game KIẾM TUNG H5 sever 1 với giá 100.000VND 2024-01-14 19:39:30
38 Nhi***** Vừa mua Tools cho nhân vật Ti***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 3 với giá 100.000VND 2024-01-14 15:31:44
39 don***** Vừa mua Tools cho nhân vật Je***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 2 với giá 100.000VND 2024-01-13 18:55:59
40 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật Ta***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 3 với giá 100.000VND 2024-01-13 18:26:00
41 tut***** Vừa mua Tools cho nhân vật B?***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 2 với giá 100.000VND 2024-01-12 20:55:28
42 Cha***** Vừa mua Tools cho nhân vật Ch***** game BỘ LẠC H5 sever 1 với giá 100.000VND 2024-01-12 19:54:51
43 lon***** Vừa mua Tools cho nhân vật 10***** game NHẤT KIẾM GIANG HỒ sever 1 với giá 100.000VND 2024-01-12 17:49:34
44 bin***** Vừa mua Tools cho nhân vật bi***** game BỘ LẠC H5 sever 1 với giá 100.000VND 2024-01-11 22:40:05
45 sky***** Vừa mua Tools cho nhân vật sk***** game BỘ LẠC H5 sever 1 với giá 100.000VND 2024-01-11 13:07:27
46 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật ba***** game BỘ LẠC H5 sever 1 với giá 100.000VND 2024-01-10 20:57:46
47 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật to***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 2 với giá 100.000VND 2024-01-10 20:38:25
48 thu***** Vừa mua Tools cho nhân vật ye***** game BỘ LẠC H5 sever 1 với giá 100.000VND 2024-01-10 19:18:54
49 tro***** Vừa mua Tools cho nhân vật ah***** game BỘ LẠC H5 sever 1 với giá 100.000VND 2024-01-10 19:07:33