038.755.7750
G100K.NET

DANH SÁCH GAME OPENING

50 GIAO DỊCH GẦN ĐÂY

STT Khách Hàng Giao Dịch Thời Gian
0 hie***** Vừa mua Tools cho nhân vật hi***** game TÂN ĐẤU LA sever 1 với giá 200.000VND 2024-07-24 12:14:21
1 bos***** Vừa mua Tools cho nhân vật La***** game THIÊN ĐỊA QUYẾT sever 2 với giá 100.000VND 2024-07-19 15:34:41
2 Lua***** Vừa mua Tools cho nhân vật L?***** game THIÊN ĐỊA QUYẾT sever 2 với giá 100.000VND 2024-07-14 19:43:44
3 Lua***** Vừa mua Tools cho nhân vật L?***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 2 với giá 100.000VND 2024-07-14 16:49:58
4 tra***** Vừa mua Tools cho nhân vật Ng***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 2 với giá 100.000VND 2024-07-07 21:35:30
5 Jes***** Vừa mua Tools cho nhân vật cu***** game TÂN ĐẤU LA sever 1 với giá 200.000VND 2024-07-05 21:34:44
6 Duo***** Vừa mua Tools cho nhân vật Yo***** game THIÊN ĐỊA QUYẾT sever 2 với giá 100.000VND 2024-06-30 20:43:30
7 vov***** Vừa mua Tools cho nhân vật Mo***** game THIÊN ĐỊA QUYẾT sever 2 với giá 100.000VND 2024-06-30 10:40:57
8 Dap***** Vừa mua Tools cho nhân vật da***** game BỘ LẠC H5 sever 1 với giá 100.000VND 2024-06-30 09:55:32
9 Tra***** Vừa mua Tools cho nhân vật Tr***** game TÂN ĐẤU LA sever 1 với giá 200.000VND 2024-06-30 07:14:58
10 Adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật Dj***** game THIÊN ĐỊA QUYẾT sever 2 với giá 100.000VND 2024-06-28 14:36:12
11 det***** Vừa mua Tools cho nhân vật Đ***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 2 với giá 100.000VND 2024-06-26 22:31:39
12 coi***** Vừa mua Tools cho nhân vật bi***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 2 với giá 100.000VND 2024-06-25 12:59:23
13 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật oo***** game THIÊN ĐỊA QUYẾT sever 2 với giá 100.000VND 2024-06-24 21:24:25
14 Sol***** Vừa mua Tools cho nhân vật c6***** game THIÊN ĐỊA QUYẾT sever 2 với giá 100.000VND 2024-06-24 15:27:50
15 hie***** Vừa mua Tools cho nhân vật Tr***** game THIÊN ĐỊA QUYẾT sever 2 với giá 100.000VND 2024-06-24 01:00:37
16 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật Ma***** game THIÊN ĐỊA QUYẾT sever 2 với giá 100.000VND 2024-06-23 22:05:48
17 Con***** Vừa mua Tools cho nhân vật Be***** game THIÊN ĐỊA QUYẾT sever 1 với giá 100.000VND 2024-06-23 21:45:32
18 ann***** Vừa mua Tools cho nhân vật H?***** game THIÊN ĐỊA QUYẾT sever 1 với giá 100.000VND 2024-06-23 20:11:26
19 Jin***** Vừa mua Tools cho nhân vật Ji***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 2 với giá 100.000VND 2024-06-23 17:46:07
20 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật Hi***** game THIÊN ĐỊA QUYẾT sever 2 với giá 100.000VND 2024-06-23 17:04:32
21 Chu***** Vừa mua Tools cho nhân vật Y?***** game THIÊN ĐỊA QUYẾT sever 2 với giá 100.000VND 2024-06-23 15:47:15
22 Abc***** Vừa mua Tools cho nhân vật Al***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 2 với giá 100.000VND 2024-06-23 10:32:03
23 Tun***** Vừa mua Tools cho nhân vật T?***** game THIÊN ĐỊA QUYẾT sever 2 với giá 100.000VND 2024-06-23 10:03:15
24 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật mi***** game THIÊN ĐỊA QUYẾT sever 2 với giá 100.000VND 2024-06-23 09:04:28
25 hun***** Vừa mua Tools cho nhân vật hi***** game THIÊN ĐỊA QUYẾT sever 2 với giá 100.000VND 2024-06-22 21:18:10
26 pol***** Vừa mua Tools cho nhân vật po***** game THIÊN ĐỊA QUYẾT sever 2 với giá 100.000VND 2024-06-22 19:35:17
27 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật si***** game THIÊN ĐỊA QUYẾT sever 2 với giá 100.000VND 2024-06-22 19:29:13
28 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật xu***** game THIÊN ĐỊA QUYẾT sever 1 với giá 100.000VND 2024-06-22 18:41:02
29 122***** Vừa mua Tools cho nhân vật Di***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 2 với giá 100.000VND 2024-06-21 22:06:15
30 Tun***** Vừa mua Tools cho nhân vật TU***** game TÂN ĐẤU LA sever 1 với giá 200.000VND 2024-06-21 21:00:47
31 nha***** Vừa mua Tools cho nhân vật L?***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 2 với giá 100.000VND 2024-06-20 22:25:40
32 Tun***** Vừa mua Tools cho nhân vật T?***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 2 với giá 100.000VND 2024-06-19 02:49:35
33 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật Na***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 2 với giá 100.000VND 2024-06-17 23:25:04
34 BIC***** Vừa mua Tools cho nhân vật Bi***** game THIÊN ĐỊA QUYẾT sever 1 với giá 100.000VND 2024-06-17 19:43:10
35 dac***** Vừa mua Tools cho nhân vật MB***** game THIÊN ĐỊA QUYẾT sever 1 với giá 100.000VND 2024-06-17 12:23:42
36 Ahi***** Vừa mua Tools cho nhân vật Ah***** game THIÊN ĐỊA QUYẾT sever 1 với giá 100.000VND 2024-06-17 10:15:21
37 mrb***** Vừa mua Tools cho nhân vật Be***** game THIÊN ĐỊA QUYẾT sever 1 với giá 100.000VND 2024-06-16 22:32:36
38 Van***** Vừa mua Tools cho nhân vật Th***** game THIÊN ĐỊA QUYẾT sever 1 với giá 100.000VND 2024-06-16 21:09:19
39 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật G1***** game THIÊN ĐỊA QUYẾT sever 1 với giá 100.000VND 2024-06-16 18:43:57
40 Van***** Vừa mua Tools cho nhân vật Va***** game TÂN ĐẤU LA sever 1 với giá 200.000VND 2024-06-13 15:10:11
41 Van***** Vừa mua Tools cho nhân vật va***** game BÁCH CHIẾN TRUYỀN KỲ sever 1 với giá 100.000VND 2024-06-12 00:24:12
42 Van***** Vừa mua Tools cho nhân vật Th***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 2 với giá 100.000VND 2024-06-10 19:21:33
43 mrd***** Vừa mua Tools cho nhân vật MR***** game TÂN ĐẤU LA sever 1 với giá 200.000VND 2024-06-07 23:32:47
44 nhj***** Vừa mua Tools cho nhân vật Fu***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 2 với giá 100.000VND 2024-06-06 20:37:12
45 han***** Vừa mua Tools cho nhân vật ha***** game BÁCH CHIẾN TRUYỀN KỲ sever 1 với giá 100.000VND 2024-06-04 00:06:17
46 hal***** Vừa mua Tools cho nhân vật ha***** game TÂN ĐẤU LA sever 1 với giá 200.000VND 2024-06-02 21:21:35
47 BIC***** Vừa mua Tools cho nhân vật 21***** game LÀNG LÁ sever 1 với giá 200.000VND 2024-06-02 07:05:27
48 hal***** Vừa mua Tools cho nhân vật ha***** game BỘ LẠC H5 sever 1 với giá 100.000VND 2024-06-01 11:25:49
49 phu***** Vừa mua Tools cho nhân vật LO***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 2 với giá 100.000VND 2024-05-31 17:09:57